MP3 Sound

Ichiro Qurtet ver 2.0 2008

Ichiro Suzuki (g) Keiko Komori (bcl)
Jun Hayakawa (bn) Kiyotaka Kaneko (per)

Five Another Minutes(6:56)


score

Autumn Cicada (7:48)


score

El Choclo(8:20)

Hobo Brazil(13:12)


score

Stanley(10:46)


score

For ~Far East(19:09)


score score

Ichiro Qurtet 2004-2005

Ichiro Suzuki (g) Keiko Komori (ss,bcl)
Hideki Isobe (b) Kiyotaka Kaneko(d)

Boo-ko (19:15)


score

Free Way II(8:21)


score

I Drift(8:08) (C)Toshiyuki Kikuchi

Petit Boy(7:01) 


score

Ichiro Trio 2002

Ichiro Suzuki(g) Shinji Hirai(b) Kiyotaka Kaneko(d)

HoboBrazil_Trio(13:07)

Far East(14:08)

El Fuelle 2012

Miyuki Sato (pf) Ichiro Suzuki (g)
Yukie Kawanami (bn) Yoshinori Shimizu (cb) Yuhei Yamanaka (vn)

Ciudad los Vientos (7:50)

 

El Fuelle 2010

(“Live at Yachiyo-Za”)
Miyuki Sato (pf) Ichiro Suzuki (g)
Yukie Kawanami (bn) Yoshinori Shimizu (cb) Yuhei Yamanaka (vn)

La Cumparsita (5:05)

 

El Camino Rojo (6:35)

El Fuelle 2007

Miyuki Sato (pf) Ichiro Suzuki (g)
Jun Hayakawa (bn) Yoshinori Shimizu (cb) Yuki Eto (vn)

Miyuki Tango(2:00)

El Objeto Pardido(4:15)

Solo

El Dia que me Quiearas(5:40)

Missing(Child) Solo(4:12)

Ichiro & Keiko Komori DUO 2008

Ichiro Suzuki(g) Keiko Komori(bcl)

Missing(Child)(8:07)


score

 

Ichiro & Isoboo DUO 2004

Ichiro Suzuki (g) Hideki Isobe (b)

06-19 (8:07)


score

  1 comment for “MP3 Sound

Comments are closed.